Vastuullisuus

Polkuja, mahdollisuuksia ja uusia uria. Vastuullisuus ei ole Carestepillä vain sanahelinää, vaan erottomaton osa toimintaa.

Tavoitteena tuottaa mahdollisimman paljon hyvää

Carestep tuottaa vastuullisia siivouspalveluita. Autamme pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja nuoria työllistämällä heidät sekä investoimalla heidän tarpeitaan ja toiveitaan vastaavaan koulutukseen.

Tälle sivulle on koottu vastuullisuustyömme kulmakiviä. Mikäli aiheesta herää kysyttävää, ota meihin yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

💜

"On tärkeää tarkastella vastuullisuutta kokonaisuutena ja rakentaa vahvat pilarit niin ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin yhteiskunnallisen vastuun saralle."

Ympäristövastuu

Ekologiset siivoustuotteet sekä hiilijalanjäljen seuranta ja minimointi

Yhteiskuntavastuu

Koulutettuja, kielitaitoisia ja kokemusta kerryttäviä osaajia Suomeen, yhteiskunnan resursseja kuluttamatta

Sosiaalinen vastuu

Non-profit -yritystoiminta rahoittaa työ- ja koulutuspolkujen mahdollistamisen henkilöille, joiden etenemisen tiellä on syystä tai toisesta esteitä

Carestep - Carestep 1080x1080 px graafinen

Vastuullisuus on isoja ja pieniä tekoja – erottamaton osa Carestepin toimintaa

Siivousalalla osaava henkilöstö on kaikki kaikessa. Ilman tekijöitä, ei ole puhtaita toimitiloja.

Carestep perustettiin tarpeesta laadukkaaseen siivoukseen ja halusta tuottaa hyvää ympäröivään maailmaan. Siksi toimintamme on voittoa tavoittelematonta, mikä tarkoittaa, että liikevoittomme käytetään kokonaisuudessaan henkilöstömme uralla etenemistä edistävään koulutukseen.

Työllistämme vain vakituisin työsuhtein, sillä se on mielestämme kestävin tapa toimia aitoa ja pitkälle kantavaa arvoa tavoiteltaessa. Työllistämme esimerkiksi maahanmuuttajia, nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä – henkilöitä, joille tuki on tarpeen, sillä opiskeluissa tai työuralla etenemisen tielle on syntynyt syystä tai toisesta esteitä.

Meillä on itsestäänselvää, että käytämme puhtaanapitoon vain ekologisia siivoustuotteita. Ympäristöstä huolehtiminen on jokaisen asia. Jatkossa haluamme panostaa erityisesti omasta liikkumisestamme syntyvien päästöjen vähentämiseen. Tähän varteenotettava vaihtoehto on esimerkiksi käytössämme olevien sähköautojen määrän lisääminen.

Työtämme ohjaavat arvot

Carestepissä on vahva yrityskulttuuri, joka heijastuu kaikkiin toimintoihin. Se ilmenee sekä henkilöstölle tarjottavassa koulutuksessa että päivittäisessä työssä.

Carestepiläisille tärkeitä ydinarvoja ovat:

  • laatu ja ammattimaisuus
  • positiivinen asenne ja innovativisuus
  • jokaisen ihmisen eettinen ja reilu kohtelu
  • suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus
  • kulttuurinen monimuotoisuus
  • vastuullisuus
Carestep - CO2 Emissions Carestep Carbon footprint

Toimintamme hiilijalanjälki

Carestepin toiminnan päästöjä seurataan hiilijalanjälkilaskennalla.

Laskenta vuoden 2022 hiilidioksidipäästöistä on tehty GHG-protokollan mukaisesti kattaen Scope 1, 2 ja 3. Scope 1 ja 2 päästöt on kompensoitu emoyhtiömme Greenstepin toimesta ja ovat suuruusluokalta hyvin pienet, koska Carestepin toimitilat ovat Greenstepin tiloissa. Scope 3 päästöt ovat kokonaisuudessaan 1,1 tCO2e ja koostuvat ostetuista materiaaleista, niiden kuljetuksesta sekä henkilöstön työpaikalle kulkemisesta.

Hiilidioksidipäästöt vastaavat Carestepin vuositasolla siivoamaan pinta-alamäärään suhteutettuna noin 0,09 kgCO2e/m2.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Carestep - Carestep tiimia Vastuullisuus

Urahaaveita tukemassa, kehityspolkuja luomassa

Polku työelämässä tai opiskelumaailmassa voi katketa monista syistä – ja polulle palaaminen voi olla vaikeaa. Carestep on olemassa, jotta yhä useampi voisi saada tukea ja työkaluja mielenkiintoisen työuran rakentamiseen. Tuemme työntekijöitämme tavoitteidensa saavuttamisessa, kuten kesken jääneen koulutuksen loppuunsaattamisessa.

Lähtökohta on, että meillä voi tehdä työtä ja samalla saada tarvittavaa tukea itsensä kehittämiseen: yrittäjyyssparrausta, kieliopetusta tai mentorointia opiskeluiden loppuunsaattamiseksi. Työntekijämme saavat vakituisen työn ja reilun korvauksen lisäksi henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti koulutusta, kielikursseja tai uraohjausta.​

Tavoitteenamme ei ole ainoastaan kouluttaa henkilöstöämme ammattitaitoisiksi siivousalan työntekijöiksi, vaan myös mahdollistaa heidän siirtymisensä muille aloille. Haluamme nähdä jokaisen hyödyntävän koko potentiaalinsa. Voit lukea lisää tarinastamme täällä.