Asiakkaidemme kokemuksia: Greenstep

Miten konsulttitalo Greenstep hyödyntää siivouspalveluitamme?


Kun vastuullisuus sekä halu kehittyä ja tehdä hyvää ovat organisaation toiminnan ytimessä, on luonnollista tehdä yhteistyötä kumppanien kanssa, jotka jakavat saman arvopohjan.

Greenstep on laaja-alainen, lähes 800 asiantuntijan konsulttiyritys, joka tarjoaa palveluita talouden, henkilöstöhallinnon, vastuullisuuden ja koulutuksen alueilla Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Norjassa, Alankomaissa ja UK:ssa. Carestep hoitaa yrityksen tilojen siivouksen pääkonttorilla Espoossa. Greenstep tilaa Carestepiltä Keilaniemessä sijaitsevan yli kahdensadan hengen toimistotilojen ylläpitosiivouksen. Keskustelimme Greenstepin Head of HR & Culture, Taru Laukkasen kanssa yhteistyöstämme.

– On hienoa, että palvelua saadaan muokattua meidän tarpeidemme mukaan. Olemme saaneet joustavasti sovittua myös lisäpalveluista, kertoo Laukkanen.

Laukkasen mukaan pyyntöihin ja tarpeisiin on reagoitu nopeastikin. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi toimistoemännän tai monipalvelutyöntekijän toimenkuvaa muistuttavien tehtävien toteuttamista peruspalveluiden lisäksi.

Hyvä kommunikointi luo pohjan sujuvalle yhteistyölle

Yleisvaikutelma toimistosiivouksen jäljestä on Laukkasen mukaan ollut hyvää. Hän nostaa keskustelussa esiin myös kommunikoinnin merkityksen. Avoin ja sujuva kommunikointi kun on avain toimivaan palvelusuhteeseen myös puhtaanapidon alalla. Onkin varsin tyypillistä, että yhteistyön alkutaipaleella tulee esiin asioita, joista tilaajan tulee antaa palautetta, jotta tarpeisiin osataan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä kautta hyvät yhteistyön mallit syntyvät ja myös vakiintuvat.

– On hienoa, että Carestep reagoi toiveisiin saman tien, eikä niihin ole ollut tarvetta palata, Laukkanen summaa.

Carestepin hinta-laatu-suhde on Greenstepin kokemuksen mukaan sopivalla tasolla. Tätä arvioidessa Laukkanen kertoo olevan painoarvoa myös sillä, mikä on toiminnan ydinajatus.

– Asiakasyrityksenä pystymme tukemaan Carestepin työntekijöiden koulutusta ja kehitystä, hän kuvaa.

Siivouspalvelu osaksi vastuullisuustyötä

Carestep on Greenstepin tytäryhtiö ja osa sen vastuullisuustyötä. Kumppanuus siivouspalveluissa on siis luonnollista ja arvopohjaista. Laukkasen mukaan muidenkin organisaatioiden kannattaisi valita Carestepin siivouspalvelut toimitiloihinsa erityisesti juuri toiminnan ajatuksen vuoksi; liikevoitto menee kokonaisuudessaan työntekijöiden uria edistävään koulutukseen ja ohjaukseen. Laukkanen toivoo, että myös monet muut organisaatiot kokisivat kumppanuuden Carestepin kanssa luontevaksi ja mieluisaksi tavaksi levittää hyviä tekoja.

Erityisen toimintamallin lisäksi Laukkanen nostaa esiin ystävällisen ja hyvän palvelun. Carestepin henkilökuntaa on hänen mukaansa mukava tavata toimistolla ja he tekevät hyvää työtä.

– Jo ensivaikutelma henkilökunnasta oli iloinen ja ystävällinen, summaa Laukkanen.

Kiitos Greenstepille haastattelusta!

Kaikki artikkelit

Katso kaikki artikkelit