Nimensä mukaisesti ylläpitosiivous on tietyllä, ylläpitävällä syklillä toteuttavaa siivousta. Sillä pidetään tilojen siisteyttä, hygieniaa ja järjestystä yllä. Ylläpitosiivouksen tavoitteena on, että puhtaus pysyy yllä juuri asiakkaan tarpeen mukaan. Tämä voi tarkoittaa kohteesta riippuen joko päivittäistä siivoojan läsnäoloa – avainsanoja ovat säännöllisyys ja jatkuvuus.

Hyvin tehty ylläpitosiivous pitää toimitilat siistinä aina seuraavaan siivouskertaan saakka. Säännöllinen siivoaminen pitää paitsi viihtyvyyden korkealla, myös edesauttaa kalusteiden ja materiaalien pysymistä hyvänä ja käyttökelpoisena pidempään.


Mitä ylläpitosiivous sisältää?

Ylläpitosiivouksella pidetään yllä sovittua puhtaustasoa. Lähtökohta on, että ylläpitosiivouksen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan siivoustarpeet ja -toiveet luovat pohjan jatkuvalle siivoukselle, puhtauden ylläpidolle. Kohteesta riippuen kaikkea ei välttämättä kannata siivota aina joka kerralla.

Yleisellä tasolla ylläpitosiivoukseen toimitiloissa kuten toimistoissa kuuluu esimerkiksi roskakorien ja jäteastioiden tyhjennys, pölyjen pyyhintä, erilaisten tasojen ja kosketuspintojen puhdistus, lattian moppaaminen ja / tai imurointi, keittiötilojen siivous, saniteettitilojen siivous ja hygieniatarvikkeiden täydennys.

Ylläpitosiivous tarkoittaa sovitulla säännöllisellä aikataululla, esimerkiksi päivittäin tai viikoittain, tehtävää siivousta. Se kuinka usein ylläpitosiivous suoritetaan, määräytyy teidän tarpeidenne mukaan.


Ylläpitosiivouksen edut

Ylläpitosiivouksella huolehditaan siivottavan tilan sovitun puhtaustason ylläpitämisestä ja tilan toimivuudesta siivouskertojen välissä. Ylläpitosiivouksessa, kuten muidenkin siivouspalveluiden kokoamisessa siivottava tila, asiakkaan toiveet ja tavoiteltu puhtaustaso määrittävät kokonaisuuden.

Säännöllinen ylläpitosiivous estää pinttymien syntymisen. Pestyt pinnat eivät likaannu yhtä helposti kuin harvemmin pestävät, sillä ne hylkivät likaa tehokkaammin. Myös huonepölyä kerääntyy vähemmän, mikä osaltaan parantaa tilan ilmanlaatua.

Myymäläsiivous ja muiden toimitilojen ylläpitävä siivous

Yllläpitosiivouksella voidaan ylläpitää käytännössä minkä vain toimitilan siisteyttä ja puhtautta, oli sitten kyse ravintolasta, toimistosta tai kahvila-myymälästä. Voit lukea lisää toimisto- ja toimitilasiivouksesta täällä.

Myymäläsiivous on yksi ylläpitosiivouksen osa-alueista. Myymäläsiivouksessa avainasemassa on sellaisen ylläpitävän siivouksen toteutus, joka ottaa huomioon vilkkaan, vaihtuvan ihmismassan käyttämän tilan siisteyden erityistarpeet. Myymälöissä ja toimitiloissa saatetaan tarvita myös elintarviketurvallisuuteen llittyvää osaamista.

Myös asiakasviihtyvyys on tärkeä aspekti. Myymälän tarkoitus on myydä, ja lähtökohtaisesti ihmiset eivät viihdy tiloissa, joissa ei ole siistiä. Myymäläsiivouksessa tavoitteena tuleekin olla paitsi myymälän tai toimitilan käyttötarkoituksen tukeminen oikeanlaisella siivouksella ja hygienialla sekä toisaalta, viihtyisän ja asioimiseen kannustavan ympäristön luominen asiakkaille.

Jätä yhteydenottopyyntö