Carestepin
tarina

Carestep syntyi laadukkaan siivouksen tarpeesta ja halusta tuottaa hyvää.

Greenstepin toimistolla Espoon Keilaniemessä herättiin siihen, että toimitilojen puhtaanapito ei vastannut kasvavan, monisatapäisen toimiston tarpeita. Heräsi ajatus Carestepin, voittoa tavoittelemattoman siivousyrityksen perustamisesta.

Siivospalveluyritys yhteiskuntavastuuta edistämässä

Polku työelämässä tai opiskelumaailmassa voi katketa monista syistä – ja polulle palaaminen voi olla vaikeaa. Carestep on olemassa, jotta yhä useampi voisi saada tukea ja työkaluja mielenkiintoisen työuran rakentamiseen. Tuemme työntekijöitämme tavoitteidensa saavuttamisessa, kuten kesken jääneen tutkintokoulutuksen loppuunsaattamisessa.

Asiakkaillemme tarjoamme laadukkaita siivouspalveluita, jotka edistävät viihtyvyyttä työpaikalla. Olemme siivousyritys, jonka päämääränä on tuottaa mahdollisimman paljon hyvää.

Mitä yhteistä on laadukkaalla siivouksella ja uuden oppimisella? Niille on aina tarvetta.

Meidän näkökulmastamme työskentelyn ei tule muodustua esteeksi taitojen kehittämiselle, opiskelulle tai vaikkapa yrittäjyyshaaveiden tavoittelemiselle. Carestepillä voi tehdä työtä ja samalla saada tukea haaveitaan kohti etenemiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen. Tämä tapahtuu oppimisen avulla. Työntekijämme saavat vakituisen työn ja reilun korvauksen lisäksi henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti koulutusta, kielikursseja tai uraohjausta.​

Jokaiselle Carestepin henkilöstön jäsenelle suunnitellaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma tavoitteena saada vakituisen työn lisäksi koulutus ja kielitaito, joka vahvistaa mahdollisuuksia osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Jokaiselle pidetään myös säännöllisesti urasparrauksia. Heillä on pääsy asiantuntijatukeen esimerkiksi kirjanpidossa, oman yrityksen perustamisessa ja muissa tarvittavissa aihepiireissä. Tarjoamme myös mahdollisuuksia kehittyä Carestepin työtehtävissä ja rakentaa uraa Carestepin sisällä toiminnan kasvaessa. Kaikki mahdollistuu ennen kaikkea laadukkaan siivouspalveluiden kautta. Asiakas voi olla Carestepin kanssa varma siitä, että palvelun laatu on korkea, toiminta on vastuullista ja työntekijöistä pidetään hyvää huolta.


Carestep tuottaa vastuulliset siivouspalvelut


Urahaaveita tukemassa, kehityspolkuja luomassa

Tavoitteenamme ei ole ainoastaan kouluttaa henkilöstöämme ammattitaitoisiksi siivousalan työntekijöiksi, vaan myös mahdollistaa heidän siirtymisensä muiden alojen opintoihin. Haluamme nähdä jokaisen hyödyntävän koko potentiaalinsa.

Tuemme työntekijöiden kehittymistä huolimatta siitä, liittykö haave yrittäjyyteen, kielen opiskeluun tai työskentelyyn tietyllä alalla tai tehtävässä.

Tavoitteemme Carestepissä on, että jokainen työntekijämme siirtyy jonakin päivänä eteenpäin työurallaan. Se voi tapahtua joko meillä Carestepillä tai sitten muualla, osaavampana ja paremmilla taidoilla varustettuna työntekijänä kuin meille tullessaan.

Näin voimme yhdessä, puolin ja toisin, antaa oman panoksemme yhteiskunnan toimintaan.