Miksi on tärkeää huomioida siivouspalveluiden vastuullisuus?

ESG-periaatteita vaalivan yrityksen kannattaa ottaa huomioon myös siivouspalveluiden vastuullisuus


Toimitilan siivouspalvelut – asia, jota organisaatioissa ei ehkä kovin usein tule ajateltua. Monelle on tärkeintä, että siivous on hoidettu ja palvelu on edullista. Miksi kuitenkin olisi tärkeää kiinnittää huomiota siivouspalveluiden vastuullisuuteen?


Haastattelimme toimitusjohtajaamme Helena Sopen-Luomaa, joka on erikoistunut vastuullisiin siivouspalveluihin ESG-periaatteiden mukaisesti.

Siivousalalla on epätervettä kilpailua

Siivouspalveluissa saatetaan monesti nähdä kohde, josta pihistää. Palvelut saatetaankin kilpailuttaa niin, että hinta saadaan mahdollisimman pieneksi. Miksi tämä on kuitenkin ongelmallista?

– Valitettavasti siivousalalla on hyvin paljon epätervettä kilpailua. Hintakilpailu johtaa siihen, että kun hintoja poljetaan, työntekijöiden jo entuudestaan matalat palkat pidetään mahdollisimman alhaisina ja heidän aikaansa suorittaa työ kiristetään jatkuvasti. Tästä syntyy yksilön kannalta mahdoton yhtälö, Helena avaa.

Lisäksi siivousalan ongelmia ovat epäreilut tuntisopimukset ja työvuorolistat. Tämä johtaa epävarmuuteen siivoojien toimeentulossa.

– Alan työsopimukset ovat tyypillisesti tuntiperusteisia tai jopa nollasopimuksia. Työvuorolistoja ei aina laadita oikein, ja itse työntekijä saattaa elää suuressa epävarmuudessa, että onko töitä tänään, onko töitä ensi viikolla ja miten minun toimeentuloni nyt muodostuu, jos ei olekaan töitä, Helena kertoo.


Mitä kannattaa ottaa huomioon siivouspalvelua ostaessa?

Siivouskumppania valitessaan yritysten kannattaa tarkastella vastuullisuutta eri näkökulmista. Kestävillä valinnoilla voidaan edistää siivousalan muuttumista parempaan suuntaan.

Helena kertoo, että tarjouspyyntöjä tehdessä kannattaa selvittää hieman yrityksen toimintatapoja. Antaako yritys kuvan, että vastuullisuusasiat otetaan huomioon? Millainen palvelun hinta on? Kuinka kauan aikaa siivoojalla on siivota kohde? Millaisia työsopimuksia yritys tarjoaa työntekijöilleen?

– Kannattaa miettiä, että onko työn suorittamiseen annettu aika realistinen. Onko mahdollista, että yksi henkilö kykenee hoitamaan kaikki tehtävät siinä ajassa? Ostaja voi paneutua työn tuntihintaan miettien, onko palkka reilu, Helena toteaa ja jatkaa:

– Jotkut meidän asiakkaistamme ovat sanoneet, että he ovat siivouskumppania etsiessään tiputtaneet heti ne halvimmat pois listaltaan. On hienoa, että alan ongelmat huomioidaan myös ostajien keskuudessa.

Helenan mukaan vastuullisen siivouspalveluntarjoajan tunnistaa mm. näistä merkeistä:

  • Siivoojien palkka on oikeudenmukainen
  • Siivoojilla on tarpeeksi aikaa työn suorittamiselle laadukkaasti ja ergonomisesti
  • Työsopimukset ja työvuorolistat ovat reilusti laadittuja ja työntekijä tietää tulevan työtilanteensa, sekä pystyy suunnittelemaan siten toimeentuloaan
  • Ympäristövastuuseen kiinnitetään huomiota
Vastuulliset yrityssiivouspalvelut


Carestep pyrkii vastaamaan alan ongelmiin ja tuottaa hyvää yhteiskuntaan

Carestep on perustettu vastaamaan alan ongelmiin, sekä tuottamaan hyvää yhteiskuntaan.

Siivouspalveluista saatava voitto käytetään kokonaisuudessaan yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseksi. Carestepin tavoite on työurien avaaminen niille ihmisille, joilla on työuralla etenemiseen liittyviä puutteita tai esteitä, mutta joilla on halu kehittyä ja mennä uralla eteenpäin. Autamme esimerkiksi maahanmuuttajia, joiden on vaikeaa edetä työuralla kielitaidon puuttumisen vuoksi, sekä nuoria, jotka ovat jääneet yhteiskunnassa hankalaan asemaan. Liikevoitto käytetään heidän henkilökohtaisia tavoitteitansa ja työuralla etenemistä edistävän koulutuksen, ohjauksen ja tarvittaessa kieliopetuksen mahdollistamiseen.

– Me pyrimme siihen, että saamme motivoituneita työntekijöitä hyvin integroitua yhteiskuntaan ja myös siihen, että he meidän avullamme voivat mahdollisesti jatkaa opintojaan, löytää uuden ammatin, tai aloittaa vaikkapa yritystoimintaa. Autamme ihmisiä vapauttamaan koko potentiaalinsa, Helena kertoo.

Haluamme mullistaa siivousalaa positiivisessa mielessä vastaamalla alan ongelmiin. Työntekijöistä pidetään huolta, palkkaus on oikeudenmukaista, ja aikaa työn laadukkalle suorittamiselle annetaan tarpeeksi.

– Tarjoamme aina suurempaa palkkaa kuin TES:issä määritelty minimipalkka. Annamme selkeät työvuorolistat toiveiden mukaan. Tarjoamme kokoaikaisia työsuhteita niin paljon, kuin pystymme. Tuntityöntekijöille takaamme sovitun verran tunteja joka viikko, että ei tarvitse olla epävarmuudessa, että annammeko töitä vai ei. Suosimme vakituisia työsuhteita – palkkaamme määräaikaisesti vain kesällä.

Helena kertoo, että myös ympäristön hyvinvointi on Carestepillä tärkeä asia. Tämä tarkoittaa siivousta mahdollisimman pienellä kemikaalikuormalla, vedenkulutuksen minimoimista, kulkemista vähäpäästöisillä kulkuvälineillä, sekä toiminnan hiilijalanjäljen seuraamista. Viimeisimmän laskennan mukaan scope 3 -päästömme olivat kokonaisuudessaan 1,1 tCO2e. Asiakkaamme etuna siis on, että siivouspalveluista aiheutuva hiilijalanjälki on pieni.

Asiakkaat mukana tukemassa yhteiskuntavastuuta

Asiakkaat ovatkin valinneet meidät kumppanikseen erityisesti vastuullisuuden vuoksi sekä monesti osana omaa vastuullisuustyötään, sillä asiakkaanamme yritykset tukevat yhteiskuntavastuuta. Tämä on asia, jonka voi mainita myös omassa vastuullisuusraportissa.

– Me huolehdimme, että asiakkaamme toimitilat pysyvät puhtaina ja viihtyisinä, ja palveluamme ostaessaan he auttavat meitä toteuttamaan tavoitettamme yhteiskunnallisena yrityksenä, ja voivat olla varmoja että palvelu tuotetaan vastuullisesti. Todellinen win win -tilanne siis, Helena hymyilee.

Voit tutustua toimintaamme ja siivouspalveluihimme tarkemmin täällä. Tehdään yhdessä hyvää!

Kaikki artikkelit

Katso kaikki artikkelit